ประวัติความเป็นมา โฆษณาในประเทศไทย

 • Post author:
 • Post category:Blog

ประวัติความเป็นมา ของโฆษณาในประเทศไทยนั้นไม่ได้มีระบุไว้แน่ชัดว่าการโฆษณาเกิดขึ้นเมื่อใด แต่คาดเดากันว่าการโฆษณาของไทยนั้นน่าจะมีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลนับตั้งแต่คนไทยเริ่มมีสินค้ามีคนขายและคนซื้อ การโฆษณาสินค้าของคนไท ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์คือการร้องขายสินค้าของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายโดยอาศัยการบอกกล่าวขายสินค้าของตนไปยังลูกค้าโดยตรง ซึ่งรูปแบบของการโฆษณาสินค้าในลักษณะนี้ยังคงสืบทอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากบรรดาหาบเร่รถเข็นต่างๆ และพัฒนารูปแบบมาเป็นรถบรรทุกเล็กที่วิ่งขายสินค้าไปตามแหล่งชุมชนและที่อยู่อาศัยเพื่อขายสินค้าทั่วไป ซึ่งรถเหล่านี้ก็จะมีตัวช่วยอย่างเครื่องขยายเสียงเข้ามาช่วย ย้อนหลังไปประมาณเกือบสองร้อยปี การโฆษณานั้นเป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นและพัฒนามาจากประเทศกลุ่มตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา และได้แพร่ขยายเข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรกพร้อมๆกับการพัฒนาของสื่อมวลชนชนิดแรกคือ หนังสือพิมพ์ ประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการของการโฆษณา การโฆษณาเริ่มมีมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักการผลิตสินค้ามาแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน ในยุคแรกๆของการโฆษณาผู้ผลิตจะทำการโฆษณาโดยแนะนำสินค้าด้วยตัวเอง ต่อมาเมื่อสินค้าขายดีขึ้น ผู้ผลิตต้องทุ่มเทเวลาให้กับการผลิตอย่างเต็มที่จึงได้มีการว่าจ้างผู้อื่นให้ทำการโฆษณาให้ ในสมัยกรีกและโรมันโบราณนิยมใช้ผู้ที่มีเสียงดังทำหน้าที่เป็นผู้ป่าวประกาศเพื่อประกาศข่าวของทางราชการ และต่อมาได้มีผู้นำวิธีป่าวประกาศนี้มาใช้ในการโฆษณาเพื่อขายสินค้าด้วยต่อมาเมื่อการศึกษาแพร่หลายขึ้นจึงนิยมนำสื่อมาใช้ในการขายของส่วนบุคคลด้วยนั่นเอง การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านโฆษณา การอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเป็นเรื่องที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 มาตรา43  ได้บัญญัติให้สิทธิแก่ผู้ประกอบธุรกิจไว้ว่า ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมคือไม่พอใจคำสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามมาตรา 27 หรือมาตรา 28 วรรคสอง  ซึ่งเป็นคำสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ผู้ได้รับคำสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ ผู้มีสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาคือผู้ที่ได้รับคำสั่งเช่น ผู้กระทำการโฆษณา ผู้ประกอบกิจการโฆษณาเป็นต้น  การอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวผู้ที่ได้รับคำสั่งจะต้องยื่นต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคภายใน 10 วันนับแต่วันที่ผู้อุทธรณ์ได้รับทราบคำสั่ง  อย่างไรก็ตามการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา เว้นแต่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะสั่งเป็นอย่างอื่นเป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์

Continue Readingประวัติความเป็นมา โฆษณาในประเทศไทย

แนวทางการสร้างแอด ของ SME

 • Post author:
 • Post category:Blog

ในปัจจุบันนั้นทุกอย่างถูกบังคับให้อยู่ในรูปของออนไลน์ทั้งสิ้น ไม่เว้นแม้แต่การทำธุรกิจต่างๆ ยิ่งธุรกิจแบบเอสเอ็มอีด้วยแล้ว ผู้คนส่วนมากหันมาซื้อของทางช่องทางออนไลน์และให้ความสนใจกับข่าวสารบนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทำให้ธุรกิจเอสเอ็มอีจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้าขายเสียใหม่เปลี่ยนมาเป็นการมุ่งทำการตลาดทางออนไลน์แทน แต่ในสื่อออนไลน์ต่างๆนั้นมีความเปลี่ยนแปลงและมีการอัพเดทสิ่งใหม่ใหม่และพัฒนาไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ดังนั้นการทำการตลาดแบบออนไลน์จึงไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดแน่นอน เพราะคุณต้องเตรียมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา เราจึงมี แนวทางการสร้างแอด หรือการสร้างโฆษณาของธุรกิจเอสเอ็มอีมาแนะนำ เพื่อช่วยท่านประกอบการตัดสินใจและวางแนวทางในการดำเนินธุรกิจของท่านในอนาคตต่อไปได้ แนวทางการสร้างแอด แบบรู้เขารู้เรา รู้เขารู้เราในที่นี้หมายถึงกลุ่มคนสามกลุ่ม นั่นก็คือ ตัวธุรกิจของเราเอง ธุรกิจของคู่แข่ง และกลุ่มลูกค้า เริ่มจากธุรกิจของเราเองเราต้องรู้ก่อนว่าธุรกิจของเรานั้นเป็นธุรกิจแบบใดเป็นการขาย ให้กับผู้บริโภคโดยตรงหรือเป็นการขายให้กับพ่อค้าคนกลาง จากนั้นมาวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายของคุณ หากคุณสามารถวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนคุณจะสามารถขายได้ตรงจุดและเพิ่มยอดขายได้มากยิ่งขึ้นโดยพิจารณาจากข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ เพศ อายุการศึกษาการทำงาน ไปจนถึงรูปแบบในการดำรงชีวิต ทั้งหมดมีผลต่อการตัดสินใจทั้งสิ้น และนอกจากวิเคราะห์ธุรกิจของเราเองและวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้ว เรายังต้องวิเคราะห์คู่แข่ง โดยคุณต้องรู้ว่าจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณและคู่แข่งคืออะไร มีโอกาสทางธุรกิจช่องทางใด และในการทำธุรกิจนั้นมีอุปสรรคใดที่มาขัดขวางในการทำธุรกิจบ้าง มุ่งเน้นไปที่ Facebook และ Google ในปัจจุบัน Facebook เป็นแพลตฟอร์มหลักที่คนใช้งานมากดังนั้นจึงเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีที่เราจะใช้วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราจะทำการตลาดด้วยโดยในเพจของ Facebook นั้นสามารถทำโฆษณาเรียกว่าการยิงแอดไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง โดยสามารถตั้งค่าเลือกรายละเอียดและความสนใจของกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการนำเสนอได้ ส่วน Google นั้นการทำโฆษณากับ Google เป็นเหมือนกับการสร้างตัวตนให้กับธุรกิจของคุณให้คนรู้จักธุรกิจของคุณมากขึ้นโดยเราจะแนะนำให้คุณทำเว็บไซต์และนำเว็บไซต์ไปลงโฆษณากับ Google โดยเลือกสร้างเว็บไซต์ที่มีเอสอีโอเนื่องจากจะเป็นคีย์เวิร์ด ของคำค้นหาใน Google นั่นเอง และนอกจากใน Google แล้วยังลิงก์ไปถึงเว็บไซต์อื่นๆอย่างเช่น YouTube อีกด้วย และนอกจากทั้งหมดที่กล่าวมาสิ่งสำคัญอีกสิ่งก็คือ คุณต้องหมั่นอัพเดททุกอย่างให้เป็นปัจจุบันและทันต่อความก้าวหน้าของข่าวสารข้อมูล เนื่องจากโลกออนไลน์นั้นมีการพัฒนาตลอดเวลาไม่หยุดหย่อน หากคุณตามไม่ทันคุณจะเป็นฝ่ายที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ALPHA88 เว็บเดิมพันออนไลน์ครบทุกวงจรที่ออกแบบมาให้ผู้เล่นได้สะดวกสบายมากขึ้น เล่นง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

Continue Readingแนวทางการสร้างแอด ของ SME

โฆษณาด้วยอินตาแกรม เพิ่มลูกค้าได้ง่ายๆ

 • Post author:
 • Post category:Blog

โฆษณาด้วยอินตาแกรม ซึ่งบอกเลยว่าเป็น Social ขนาดใหญ่อย่างมากสำหรับโลกออนไลน์ ในรูปแบบของการเล่น Instagram จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างมากสำหรับในการโฆษณาสินค้าของคุณผ่านทาง Social Media ต่างๆซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีการนิยมอย่างมากสำหรับ Instagram ปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบฟังก์ชันต่างๆในอินตาแกรม  ให้มีการใช้การโฆษณาได้ง่ายดาย ต้องยอมรับเลยว่า Instagram นั้นมีคนใช้ในชีวิตประจำวันค่อนข้างมากเลยทีเดียวสำหรับในการถ่ายรูปสถานที่ต่างๆสำหรับคนที่เดินทางไปไหนมาไหนก็จะถ่ายรูปแชร์รูปภาพของตัวเองลง instagram จึงเป็นแหล่งรวมคนที่ชื่นชอบในการเล่นออนไลน์เป็นอย่างมาก การที่เราเอาสินค้าของเรานั้นมาอยู่ในรูปแบบของอินตาแกรมนั้นจะทำให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและช่วยให้เพิ่มจำนวนการค้าขายของเรา โฆษณาด้วยอินตาแกรม ในการโฆษณาสินค้าของเราผ่านแพลตฟอร์ม Instagram คุณควรสร้างรูปภาพที่เหมาะสมกับสินค้าของคุณและการนำเสนอผ่านทางช่องทางคุณควรเตรียมเนื้อหามาให้ดีเพื่อที่จะให้โฆษณาของคุณนั้นมีการเชื่อมโยงของการใช้ผู้ใช้อื่นที่ระบบมันจะประมวลผลมาให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเรากับข้อมูลผู้ใช้งาน เราจะต้องทำให้เนื้อหาของเรานั้นผสมผสานไปกับเนื้อหาอื่นได้อย่างลงตัว รูปภาพควรเลือกใช้อย่างไรดี สิ่งสำคัญสำหรับการโฆษณาก็คือรูปภาพของเรานั้นจะต้องมีภาพที่คมชัดอย่างมาก และมีการจัดส่วนต่างๆอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งมุมและแสงสว่างที่เพียงพอ การใช้เฟอร์นิเจอร์ในการลูกเล่นต่างๆเพื่อจะทำให้รูปของเรานั้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และเรายังทำให้รูปของเรานั้นมีลักษณะได้อยู่ 2 แบบก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับสี่เหลี่ยมผืนผ้า…

Continue Readingโฆษณาด้วยอินตาแกรม เพิ่มลูกค้าได้ง่ายๆ

โฆษณาออนไลน์มีประโยชน์อย่างไร

 • Post author:
 • Post category:Blog

ต้องบอกเลยว่าการ โฆษณาออนไลน์ ได้รับความนิยมอย่างมากไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนปัจจุบันแต่ละ platform นั้นสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความโฆษณาสินค้าต่างๆ ตัวอย่างเช่น Facebook  ที่มีการยิงโฆษณาเพื่อสร้างรายได้เจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง เป็นวิธีที่ทำให้สินค้านั้นได้รับความนิยมมากกว่าพวกโทรทัศน์วิทยุอย่างแน่นอน เพราะว่าคนส่วนใหญ่นั้นสื่อสารทางโลกอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้  โฆษณาออนไลน์ คืออะไร ไม่ว่าจะคุณรับชมผ่านทางอะไรก็แล้วแต่คุณจะเห็นได้ว่าจะมีโฆษณาขึ้นมาเสมอ ยกตัวอย่างเช่น  YouTube  Facebook  instagram  ที่มีการโฆษณาทางSocial ทางออนไลน์เป็นการโปรโมทสินค้าหรือกิจการของคุณง่ายๆที่ไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากมายทำให้ผู้บริโภคนั้นเห็นสินค้าของเราแบบทุกกลุ่มเป้าหมายเพราะทางโลกอินเตอร์เน็ตจะเก็บประวัติข้อมูลของผู้ใช้ไว้ว่าเราสนใจอะไร สามารถดูสถิติ สามารถวัดผลตอบรับได้เป็นอย่างดี เป็นเครื่องมือที่สามารถดูได้ว่ามีคนเข้าชมมากเท่าไหร่ การคิดจำนวนเท่าไหร่ ที่ช่วยให้ประเมินโฆษณาของคุณหรือสินค้าของคุณได้อย่างแม่นยำ แล้วนำมาแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ไม่ดีได้อย่างทันทีทันใด ซึ่งโฆษณาออนไลน์สามารถวัดผลได้ดีกว่าการโฆษณาแบบเมื่อก่อนที่ไม่สามารถวัดผลรายได้เลย ต้นทุน ต้องบอกเลยว่าการโฆษณาออนไลน์นั้นอยู่ที่เราเลือกว่าเราจะโฆษณาต้นทุนที่เท่าไหร่ เราสามารถกำหนดต้นทุนของเราในการโฆษณาสินค้า สามารถให้เรานั้นเตรียมงบประมาณในการโฆษณาไว้…

Continue Readingโฆษณาออนไลน์มีประโยชน์อย่างไร

การทำ โฆษณาสินค้า

 • Post author:
 • Post category:Blog

ในปัจจุบัน โฆษณาสินค้า นั้นถือว่าได้รับความนิยมมาก ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเพราะเราสามารถใช้ส่งเสริมการขายได้ดีมาก ทำให้ธุรกิจหรือสินค้าเรานั้นได้รับความนิยมง่ายมากแถมยังเป็นที่รู้จักกันได้อีกด้วย สื่อต่างๆก็นิยมทำรูปแบบมารองรับไว้เยอะมากไหนจะผู้ใช้งานเองที่เริ่มหันมาสอนหรือรับทำกันเยอะมากขึ้นทำให้ได้รับความนิยมกันมากเลย การ โฆษณาสินค้า การ โฆษณาสินค้า นั้นถือว่าในสมัยนี้จะใช้ในแบบที่เป็นการนำสื่อมาใช้กันแพร่หลายมากไม่ว่าจะโซเชียวหรืออื่นๆ นั้นถือว่าเป็นประโยชน์มากเพราะช่องทางการเข้าถึงนั้นเยอะมากเลยไม่ว่าจะไกลแค่ไหนก็สามารถเข้าถึงได้แล้วก็ง่ายได้ทุกที่เลย เพราะตัวสื่อเองจะเพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้าของเรานั้นเป็นอย่างมาก โฆษณาสินค้าเพื่ออะไร การทำโฆษณานั้นก็เป็นการทำเพื่อให้ลูกค้านั้นได้รู้ถึงสินค้าของเรา ไม่ว่าจะรูปร่างหรือการใช้งานเพื่อที่จะให้ตรงความต้องการเวลาที่ลูกค้าจะซื้อ การที่จะทำให้สินค้าของเรานั้นเด่นกว่าเจ้าอื่นๆ และก็เพื่อที่จะให้ลูกค้านั้นจำได้และกลับมาใช้บริการของเราเป็นประจำ โฆษณาที่ดี การที่เราจะทำให้สินค้านั้นออกมาดีนั้นไม่ยากเลย แค่เรามีสินค้าที่ดีแล้วนั้น การใช้ประโยชน์จากโฆษณาที่ดีนั้นช่วยได้มากเลย ถ้าเรานั้นทำการโฆษณาได้ออกมาดีให้เข้าใจง่ายและการไม่ใช้คำที่ได้ดีนั้นก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว เพราะเป็นเหมือนกับหน้าตาเราเลยเวลาเสนอสินค้าออกไปลูกค้าก็จะจำภาพนั้นไปตลอด แบบนั้นแล้วก็ควรทำให้ออกมาดูดีจะได้ดึงดูดลูกค้าได้มากๆ

Continue Readingการทำ โฆษณาสินค้า

Facebook อย่างไรให้ได้ตังค์ใช้

 • Post author:
 • Post category:Blog

ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ Facebook ก็เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมในการเล่น Social Media และที่สำคัญมันสามารถใช้เป็นช่องทางได้หลังอีกด้วย นอกจากจะติดต่อสื่อสารกันแล้ว และยังสามารถทำสิ่งต่างๆได้อีกมากมายเลยทีเดียว ร้านค้าออนไลน์ เราอยู่ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีกำลังก้าวกระโดดทั้งนั้น รูปแบบของการค้าออนไลน์นั้นเราสามารถทำได้อย่างง่าย ไม่จำเป็นจะต้องไปหาซื้อตามห้างสรรพสินค้าดังนั้นเรียกได้ว่า มันเป็นความสะดวกสบายของยุคสมัยนี้เลยก็ว่าได้ไม่ต้องไปถึงที่ก็สามารถสั่งสินค้าได้ สะดวกสบาย ความสะดวกสบายที่เกิดขึ้นก็เพราะด้วยมนุษย์ด้วยกันเอง  ได้มีการคิดค้นสิ่งต่างๆขึ้นมาจึงทำให้เราไม่จำเป็นจะต้องออกไปจ่ายตลาดเองเลยแม้แต่น้อยเรื่องหรือว่าเป็นความสะดวกสบายที่หาทางไหนไม่ได้อีกอย่างแน่นอน อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ ไม่จำกัดจำนวนสินค้าและที่สำคัญไม่ว่าคุณจะอยู่บนที่ไหนบนโลก คุณก็สามารถสั่งสินค้าเพื่อไปลงหน้าบ้านคุณได้อย่างง่ายๆ ซึ่งในปัจจุบันนี้พูดได้อย่างเต็มปากเลยว่ามีขายหลายรูปแบบมากๆ เรียกได้ว่ามีทุกอย่างให้เลือกสรรอยากได้อะไรก็หาอันนั้น

Continue ReadingFacebook อย่างไรให้ได้ตังค์ใช้

เล่นโซเชียลอย่างไรให้ได้ประโยชน์

 • Post author:
 • Post category:Blog

อย่างไรก็ตามทุกวันนี้เทคโนโลยีมันก็เป็นสิ่งที่ดี และมันก็ช่วยทำให้เรานั้นสามารถเข้าถึงสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทุกวันนี้เรายังสามารถติดต่อสื่อสารทางไกล และยังสามารถทำอะไรได้หลากหลายกว่านี้อีกเยอะแยะมากมาย ข่าวสาร ไม่มีใครปฏิเสธอย่างแน่นอนสำหรับการเสพข่าวสารประเภทต่างๆบนโลกโซเชียล ซึ่งทุกวันนี้เรียกได้ว่าไวมากๆเรียกว่า Real Time เลยก็ได้เรียกว่าถ่ายทอดสดกันเลยจะดีกว่า และข้อมูลนั้นก็มักจะถูกต้องและรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี เป็นคลังข้อมูล เรียกได้ว่าไม่ว่าคุณจะสงสัยอะไรหรืออยากรู้อะไรคุณ ก็สามารถมาค้นคลังข้อมูลขนาดใหญ่นี้ได้เรียกได้ว่ารู้แทบทุกอย่างเป็นคลังข้อมูล ที่สามารถให้ได้ความรู้หรือสิ่งที่คุณสงสัย แต่บางครั้งก็อาจจะต้องใช้เวลาค้นหาสักนิดนึง คลายเครียด Social นั้นก็มีหลายสิ่งหลายอย่างให้คุณได้เลือกใช้งาน ดังนั้นคุณก็สามารถเลือกในความสนุกสนานความบันเทิงให้กับตัวเองได้ ซึ่งต้องบอกเลยว่ามีให้เลือกเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือซีรีย์หรือหนังภาพยนตร์

Continue Readingเล่นโซเชียลอย่างไรให้ได้ประโยชน์

ใช้ Facebook อย่างไรให้บัญชีปลอดภัย

 • Post author:
 • Post category:Blog

ด้วยทุกวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้งาน Facebook ต้องบอกเลยว่ามีหลายๆคนที่ลืมเรื่องความปลอดภัยไป และที่สำคัญโดนแฮกกันบ้างโดนเอาข้อมูลต่างๆ ไปกันบ้างจนเป็นปัญหาไปทำตามๆกันทั้งนั้น เรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าว่าเราจะทำอย่างไรให้บัญชีของเรานั้นปลอดภัย login Alert เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเป็นตัวช่วยบอกเล่าเกี่ยวกับการล็อกอินบัญชีของเรา ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันจะเป็นตัวช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชี Facebook ของเราดังนั้นเวลาเราเปิดใช้งานแต่ถ้ามีคนเข้ามาใช้งาน Facebook ของเราเราสามารถรู้ได้ทันที Login Approvals เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่มีความลับเยอะ หรือว่ามีข้อมูลที่สำคัญบางครั้งการใช้ตัวช่วยเพิ่มในการล็อคระบบถึง 2 ชั้นและเป็นตัวช่วยที่ทำให้การเข้าไปในบัญชีของเรายากมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพราะในรูปแบบนี้คุณจำเป็นจะต้องยืนยันตัวเองจาก SMS Trusted contact อีกหนึ่งทางเลือกในกรณีเวลาคุณโดนแฮกบัญชีเขาบอกเลยว่า คุณจำเป็นจะต้องเลือกคนที่คุณไว้ใจเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้อง ซึ่งเอาไงว่าต้องเป็นคนใกล้ตัวที่คุณสามารถร้องขอให้ Facebook ส่งโค้ดยืนยันตัวตนไปที่เพื่อนเพื่อที่จะได้ทำให้เราสามารถเข้าระบบได้อย่างปกติ

Continue Readingใช้ Facebook อย่างไรให้บัญชีปลอดภัย

football betting Price per ball

บอลมันเป็นกีฬาที่เล่นด้วยหัวสมองแต่ว่าใช้เท้าเป็นอุปกรณ์ ฉะนั้นผู้ใดที่คิดได้เร็วกว่า คิดได้มากกว่าก็มีสิทธิ์ชนะไป กลุ่มไหนที่มีนักเตะเฉลี่ยวฉลาดใช้หัวสมองกับเท้าได้ดีก็ได้โอกาสชนะเยอะแยะ มันก็เลยมีทีมต่อทีมรองยังไงขอรับ อย่างราคาบอล ต่อ 0.5 ก็ถือได้ว่าอีกราคาบอลที่ผู้คนจำนวนมากนั้นจะต้องเคยพบที่ empire777 ราคาบอลอย่าง 0.5 ถ้าเกิดเรียกกันในภาษาโต๊ะบอลแล้วเขาเรียกมันว่าราคาบอลต่อ ครึ่งลูก เพียงแค่นั้น เป็นอีกหนึ่งราคาบอลที่ชอบพบกันเสมอๆสำหรับในการพนันบอล พวกเราเลยต้องการมาชี้แจงว่าถ้าหากเลือกพนันบอลราคานี้มันจะได้เสียกันอย่างไรรวมทั้งต้องเลือกแทงในกลุ่มไหนดี รู้เรื่องกับราคาบอลในเบื้องต้นกันให้ดี หลังจากนั้นเป็นต้นมามองกับ ราคาบอลไหล ที่มีให้แด่คุณนั้นได้เลือกมองเลือกแแทงกันเอาไว้ ราคาบอลที่มันไหลได้นั้น มันจะเป็นตัวบอกทุกอย่างว่าบอลคู่นี้กระแสนั้นมันเอียงไปทางไหนกันแน่แล้วก็ท่านนั้นควรเลือกแทงในทีมไหนกันดี ราคาบอล ต่อ 0.5 ถูกใจเล่นบอลต่อจะต้องเข้ามาดู เชื่อได้เลยว่าในบรรดานักพนันทั้งปวงนั้น จำนวนมากแล้วจะถูกใจเลือกพนันในบอลต่อกันทั้งหมดขอรับ หากว่าบอลต่อนั้นจะได้โอกาสสำหรับการชนะน้อยกว่าบอลรองก็ตามที…

Continue Readingfootball betting Price per ball

ทำอย่างไร ig เราถึงจะไม่โดนแบน

หลายท่านน่าจะเคยเจอกับเหตุการณ์ IG โดนบล็อค หรือ IG โดนแบน ชั่วคราวกันมาบ้างแล้ว ยิ่งถ้าหากเปิดเพจ Instagram เพื่อการค้าขายโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นครีม เสื้อผ้า อาหารเสริมหรือเปิดมาเพื่อให้เพื่อนๆในไอจีได้ สมัครเล่นสล็อต aba เพื่อลุ้นเงินรางวัลกันอย่างทั่วถึง ซึ่งบางคนก็จะมีทางแก้ไขตามสไลต์ของตนไป ซึ่งสาเหตุที่ Instagram มีปัญหาก็มาจากหลายสาเหตุ ยิ่งถ้าหากใครลงโปรโมท Instagram อยู่ด้วย อาจจะส่งผลให้โดนบล็อคง่ายมากยิ่งขึ้นหากเนื้อหาไร้คุณภาพ แต่งตัวเพจของตนเองให้เรียบร้อยก่อน ถ้าหากคุณเริ่มสร้างเพจใหม่ อย่าเพิ่งไปคอมเมนท์ หรือไลค์บนโพสของผู้อื่นเยอะๆโดยทันที ด้วยเหตุว่าคุณจะโดนจัดอยู่ในหมวกบัญชีผู้ใช้ปลอมและถูกแบนในที่สุดควรสร้างเพจของตนให้ดูดีในระดับหนึ่งก่อนเขียน Bio…

Continue Readingทำอย่างไร ig เราถึงจะไม่โดนแบน