โฆษณาครองใจ ไทยประกันชีวิต

  • Post author:
  • Post category:Blog

โฆษณานั้นเป็นการตลาดรูปแบบหนึ่งที่ธุรกิจต่างๆจำเป็นจะต้องมี ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักและมีความสนใจในธุรกิจ รูปแบบของการโฆษณานั้นก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโฆษณาด้วยรูปภาพและข้อความผ่านแพล็ตฟอร์มบนอินเตอร์เน็ตต่างๆ หรือจะเป็นคลิปสั้นๆก็ดึงดูดใจผู้บริโภคได้ดี แต่หากเราย้อนกลับไปในยุคที่ยังมีการโฆษณาด้วยภาพยนตร์โฆษณาซึ่งจะมีความยาวมากกว่าคลิปสั้นสักหน่อย หลายคนคงจะเบื่อกับการต้องคอยนั่งดูโฆษณาคั่นเวลาระหว่างรายการต่างๆพอสมควร แต่หนึ่งในภาพยนตร์โฆษณาที่ไม่ว่าจะออกมากี่ตัวต่อกี่ตัวก็ยังได้รับความนิยมและถูกพูดถึงอยู่เสมอ แม้กระทั่งในปัจจุบันที่ถ้ามีคลิปโฆษณาของบริษัทนี้ออกมา ก็ยังคงเป็น โฆษณาครองใจ ใครหลายคนจนกลายไวรัล นั่นคือโฆษณาของบริษัทไทยประกันชีวิตนั่นเอง โฆษณาครองใจ ตีแผ่ความจริงในชีวิตผู้คน โฆษณาของบริษัทไทยประกันชีวิตนั้น ไม่ว่าจะออกมากี่ตัวต่อกี่ตัวก็โดนใจผู้บริโภคและได้รับการพูดถึงอยู่เสมอ เพราะส่วนมากโฆษณาของบริษัทไทยประกันชีวิตนั้นจะทำออกมาในรูปแบบของการตีแผ่นำเสนอชีวิตที่เกิดขึ้นจริงของผู้คนในสังคม โดยหยิบจับเอาประเด็นต่างๆของแต่ละอาชีพแต่ละมุมมองมาตีแผ่ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง โดยการถ่ายทอดเรื่องราวออกมานั้นมีทั้งในรูปแบบของ ความตลก ความซาบซึ้ง ความเศร้า และอื่นๆ อยู่ที่สตอรี่บอร์ดของหนังโฆษณาชุดนั้นจะหยิบจับประเด็นไหนมาเล่น แต่ไม่ว่าจะแนวไหนก็ตามก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้โดนใจคนดูเสมอ เรียกว่ายืนหนึ่งในวงการภาพยนตร์โฆษณาเสมอมา การันตีด้วยรางวัลมากมายระดับโลก ผลงานที่เป็นที่ภาคภูมิใจมากที่สุดเมื่อค.ศ.2019 เมื่อบริษัทไทยประกันชีวิตได้รับรางวัลของ Stevie® Awards มากที่สุดถึง 12 รางวัล โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลเกี่ยวกับการยกย่องผลงานและความสำเร็จในด้านต่างๆของธุรกิจ จนทำให้เป็นที่ยอมรับกันเป็นอย่างมากในระดับสากลโลก ถ้าเปรียบเทียบรางวัลนี้เปรียบเสมือนเป็นรางวัลระดับออสก้าเลยทีเดียวที่คนในระดับหมู่ธุรกิจนี้อยากได้เป็นอย่างมากที่สุด  ผลงานนี้กว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะในแต่ละปีมีคนเข้ามาแข่งขันกันเป็นจำนวนมากกว่า 3,900 ผลงานใน 70 ประเทศทั่วทุกมุมโลก  และไทยประกันชีวิตนั้นได้ผ่านจนได้รับรางวัลกันอย่างยาวนานนับเป็นระยะเวลาหลายสิบปีเลยก็ว่าได้  ถึงอย่างไรนั้นไทยประกันชีวิตก็จะคอยสร้างผลงานให้กับประเทศไทยต่อไป เพื่อชีวิตของคนไทยที่คู่ควร 

Continue Readingโฆษณาครองใจ ไทยประกันชีวิต

ประวัติความเป็นมา โฆษณาในประเทศไทย

  • Post author:
  • Post category:Blog

ประวัติความเป็นมา ของโฆษณาในประเทศไทยนั้นไม่ได้มีระบุไว้แน่ชัดว่าการโฆษณาเกิดขึ้นเมื่อใด แต่คาดเดากันว่าการโฆษณาของไทยนั้นน่าจะมีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลนับตั้งแต่คนไทยเริ่มมีสินค้ามีคนขายและคนซื้อ การโฆษณาสินค้าของคนไท ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์คือการร้องขายสินค้าของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายโดยอาศัยการบอกกล่าวขายสินค้าของตนไปยังลูกค้าโดยตรง ซึ่งรูปแบบของการโฆษณาสินค้าในลักษณะนี้ยังคงสืบทอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากบรรดาหาบเร่รถเข็นต่างๆ และพัฒนารูปแบบมาเป็นรถบรรทุกเล็กที่วิ่งขายสินค้าไปตามแหล่งชุมชนและที่อยู่อาศัยเพื่อขายสินค้าทั่วไป ซึ่งรถเหล่านี้ก็จะมีตัวช่วยอย่างเครื่องขยายเสียงเข้ามาช่วย ย้อนหลังไปประมาณเกือบสองร้อยปี การโฆษณานั้นเป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นและพัฒนามาจากประเทศกลุ่มตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา และได้แพร่ขยายเข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรกพร้อมๆกับการพัฒนาของสื่อมวลชนชนิดแรกคือ หนังสือพิมพ์ ประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการของการโฆษณา การโฆษณาเริ่มมีมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักการผลิตสินค้ามาแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน ในยุคแรกๆของการโฆษณาผู้ผลิตจะทำการโฆษณาโดยแนะนำสินค้าด้วยตัวเอง ต่อมาเมื่อสินค้าขายดีขึ้น ผู้ผลิตต้องทุ่มเทเวลาให้กับการผลิตอย่างเต็มที่จึงได้มีการว่าจ้างผู้อื่นให้ทำการโฆษณาให้ ในสมัยกรีกและโรมันโบราณนิยมใช้ผู้ที่มีเสียงดังทำหน้าที่เป็นผู้ป่าวประกาศเพื่อประกาศข่าวของทางราชการ และต่อมาได้มีผู้นำวิธีป่าวประกาศนี้มาใช้ในการโฆษณาเพื่อขายสินค้าด้วยต่อมาเมื่อการศึกษาแพร่หลายขึ้นจึงนิยมนำสื่อมาใช้ในการขายของส่วนบุคคลด้วยนั่นเอง การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านโฆษณา การอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเป็นเรื่องที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 มาตรา43  ได้บัญญัติให้สิทธิแก่ผู้ประกอบธุรกิจไว้ว่า ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมคือไม่พอใจคำสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามมาตรา 27 หรือมาตรา 28 วรรคสอง  ซึ่งเป็นคำสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ผู้ได้รับคำสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ ผู้มีสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาคือผู้ที่ได้รับคำสั่งเช่น ผู้กระทำการโฆษณา ผู้ประกอบกิจการโฆษณาเป็นต้น  การอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวผู้ที่ได้รับคำสั่งจะต้องยื่นต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคภายใน 10 วันนับแต่วันที่ผู้อุทธรณ์ได้รับทราบคำสั่ง  อย่างไรก็ตามการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา เว้นแต่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะสั่งเป็นอย่างอื่นเป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์

Continue Readingประวัติความเป็นมา โฆษณาในประเทศไทย

แนวทางการสร้างแอด ของ SME

  • Post author:
  • Post category:Blog

ในปัจจุบันนั้นทุกอย่างถูกบังคับให้อยู่ในรูปของออนไลน์ทั้งสิ้น ไม่เว้นแม้แต่การทำธุรกิจต่างๆ ยิ่งธุรกิจแบบเอสเอ็มอีด้วยแล้ว ผู้คนส่วนมากหันมาซื้อของทางช่องทางออนไลน์และให้ความสนใจกับข่าวสารบนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทำให้ธุรกิจเอสเอ็มอีจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้าขายเสียใหม่เปลี่ยนมาเป็นการมุ่งทำการตลาดทางออนไลน์แทน แต่ในสื่อออนไลน์ต่างๆนั้นมีความเปลี่ยนแปลงและมีการอัพเดทสิ่งใหม่ใหม่และพัฒนาไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ดังนั้นการทำการตลาดแบบออนไลน์จึงไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดแน่นอน เพราะคุณต้องเตรียมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา เราจึงมี แนวทางการสร้างแอด หรือการสร้างโฆษณาของธุรกิจเอสเอ็มอีมาแนะนำ เพื่อช่วยท่านประกอบการตัดสินใจและวางแนวทางในการดำเนินธุรกิจของท่านในอนาคตต่อไปได้ แนวทางการสร้างแอด แบบรู้เขารู้เรา รู้เขารู้เราในที่นี้หมายถึงกลุ่มคนสามกลุ่ม นั่นก็คือ ตัวธุรกิจของเราเอง ธุรกิจของคู่แข่ง และกลุ่มลูกค้า เริ่มจากธุรกิจของเราเองเราต้องรู้ก่อนว่าธุรกิจของเรานั้นเป็นธุรกิจแบบใดเป็นการขาย ให้กับผู้บริโภคโดยตรงหรือเป็นการขายให้กับพ่อค้าคนกลาง จากนั้นมาวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายของคุณ หากคุณสามารถวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนคุณจะสามารถขายได้ตรงจุดและเพิ่มยอดขายได้มากยิ่งขึ้นโดยพิจารณาจากข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ เพศ อายุการศึกษาการทำงาน ไปจนถึงรูปแบบในการดำรงชีวิต ทั้งหมดมีผลต่อการตัดสินใจทั้งสิ้น และนอกจากวิเคราะห์ธุรกิจของเราเองและวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้ว เรายังต้องวิเคราะห์คู่แข่ง โดยคุณต้องรู้ว่าจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณและคู่แข่งคืออะไร มีโอกาสทางธุรกิจช่องทางใด และในการทำธุรกิจนั้นมีอุปสรรคใดที่มาขัดขวางในการทำธุรกิจบ้าง มุ่งเน้นไปที่ Facebook และ Google ในปัจจุบัน Facebook เป็นแพลตฟอร์มหลักที่คนใช้งานมากดังนั้นจึงเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีที่เราจะใช้วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราจะทำการตลาดด้วยโดยในเพจของ Facebook นั้นสามารถทำโฆษณาเรียกว่าการยิงแอดไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง โดยสามารถตั้งค่าเลือกรายละเอียดและความสนใจของกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการนำเสนอได้ ส่วน Google นั้นการทำโฆษณากับ Google เป็นเหมือนกับการสร้างตัวตนให้กับธุรกิจของคุณให้คนรู้จักธุรกิจของคุณมากขึ้นโดยเราจะแนะนำให้คุณทำเว็บไซต์และนำเว็บไซต์ไปลงโฆษณากับ Google โดยเลือกสร้างเว็บไซต์ที่มีเอสอีโอเนื่องจากจะเป็นคีย์เวิร์ด ของคำค้นหาใน Google นั่นเอง และนอกจากใน Google แล้วยังลิงก์ไปถึงเว็บไซต์อื่นๆอย่างเช่น YouTube อีกด้วย และนอกจากทั้งหมดที่กล่าวมาสิ่งสำคัญอีกสิ่งก็คือ คุณต้องหมั่นอัพเดททุกอย่างให้เป็นปัจจุบันและทันต่อความก้าวหน้าของข่าวสารข้อมูล เนื่องจากโลกออนไลน์นั้นมีการพัฒนาตลอดเวลาไม่หยุดหย่อน หากคุณตามไม่ทันคุณจะเป็นฝ่ายที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ALPHA88 เว็บเดิมพันออนไลน์ครบทุกวงจรที่ออกแบบมาให้ผู้เล่นได้สะดวกสบายมากขึ้น เล่นง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

Continue Readingแนวทางการสร้างแอด ของ SME

การทำ โฆษณาสินค้า

  • Post author:
  • Post category:Blog

ในปัจจุบัน โฆษณาสินค้า นั้นถือว่าได้รับความนิยมมาก ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเพราะเราสามารถใช้ส่งเสริมการขายได้ดีมาก ทำให้ธุรกิจหรือสินค้าเรานั้นได้รับความนิยมง่ายมากแถมยังเป็นที่รู้จักกันได้อีกด้วย สื่อต่างๆก็นิยมทำรูปแบบมารองรับไว้เยอะมากไหนจะผู้ใช้งานเองที่เริ่มหันมาสอนหรือรับทำกันเยอะมากขึ้นทำให้ได้รับความนิยมกันมากเลย การ โฆษณาสินค้า การ โฆษณาสินค้า นั้นถือว่าในสมัยนี้จะใช้ในแบบที่เป็นการนำสื่อมาใช้กันแพร่หลายมากไม่ว่าจะโซเชียวหรืออื่นๆ นั้นถือว่าเป็นประโยชน์มากเพราะช่องทางการเข้าถึงนั้นเยอะมากเลยไม่ว่าจะไกลแค่ไหนก็สามารถเข้าถึงได้แล้วก็ง่ายได้ทุกที่เลย เพราะตัวสื่อเองจะเพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้าของเรานั้นเป็นอย่างมาก โฆษณาสินค้าเพื่ออะไร การทำโฆษณานั้นก็เป็นการทำเพื่อให้ลูกค้านั้นได้รู้ถึงสินค้าของเรา ไม่ว่าจะรูปร่างหรือการใช้งานเพื่อที่จะให้ตรงความต้องการเวลาที่ลูกค้าจะซื้อ การที่จะทำให้สินค้าของเรานั้นเด่นกว่าเจ้าอื่นๆ และก็เพื่อที่จะให้ลูกค้านั้นจำได้และกลับมาใช้บริการของเราเป็นประจำ โฆษณาที่ดี การที่เราจะทำให้สินค้านั้นออกมาดีนั้นไม่ยากเลย แค่เรามีสินค้าที่ดีแล้วนั้น การใช้ประโยชน์จากโฆษณาที่ดีนั้นช่วยได้มากเลย ถ้าเรานั้นทำการโฆษณาได้ออกมาดีให้เข้าใจง่ายและการไม่ใช้คำที่ได้ดีนั้นก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว เพราะเป็นเหมือนกับหน้าตาเราเลยเวลาเสนอสินค้าออกไปลูกค้าก็จะจำภาพนั้นไปตลอด แบบนั้นแล้วก็ควรทำให้ออกมาดูดีจะได้ดึงดูดลูกค้าได้มากๆ

Continue Readingการทำ โฆษณาสินค้า